Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


Về cơ cấu tổ chức: Gồm Ban Giám đốc và 05 phòng ban chức năng: Phòng Kinh doanh  Đấu thầu; Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Quản lý Chất lượng; Phòng Nghiên cứu  Phát triển; Phòng Quy hoạch Thiết kế, Phòng Thí nghiệm Kiểm định trọng điểm đường bộ, môi trường và an toàn giao thông và một số Phòng Thí nghiệm hiện trường tại các dự án.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 Danh sách nhân sự Công ty Cổ phần UTC2:


STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

CHUYÊN MÔN

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Long

Hiệu trưởng ĐH GTVT - Chủ tịch HĐQT

Cầm hầm

2

PGS.TS.Nguyễn Văn Hùng

Phó Hiệu trưởng ĐH GTVT – Phó chủ tịch HĐQT

Cầu đường

3

PGS.TS.Nguyễn Duy Việt

Phó Hiệu trưởng ĐH GTVT – Thành viên HĐQT

Cầu đường

4

TS.Ngô Châu Phương

Trưởng Phòng KHCN & ĐN Phân hiệu - Thành viên HĐQT

Cầu đường

II

BAN GIÁM ĐỐC

1

TS.Ngô Châu Phương

Giám đốc

Cầu đường

2

ThS.Nguyễn Văn Nhẫn

Phó Giám đốc

Cầu đường

3

TS.Nguyễn Lộc Kha

Phó Giám đốc

Tiến sỹ kỹ thuật

III

PHÒNG KINH DOANH  ĐẤU THẦU

1

ThS.Bùi Thị Hiền

Trưởng phòng

Đường ô tô và đường TP

2

Tô Hoàng Duy Đức

Phó phòng

Kỹ sư xây dựng

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1

Lê Hải Yến

Trưởng phòng

Cử nhân Kinh tế

2

Thới Thị Kim Thư

Nhân viên

Cử nhân Kế toán

V

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1

Huỳnh Thị Thanh Tâm

Trưởng phòng

Cử nhân Kinh tế

2

Nguyễn Duy Ninh

Lái xe

3

Đặng Văn Thỏa

Nhân viên IT

Cử nhân viễn thông

4

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

VI

PHÒNG  QUY HOẠCH THIẾT KẾ

1

Nguyễn Đức Tâm

Trưởng phòng

KS Xây dựng cầu đường

2

Nguyễn Văn Hòa

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

VII

PHÒNG  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

TS. Nguyễn Quang Dũng

Trưởng phòng

Tiến sỹ kỹ thuật

2

ThS.Nguyễn Anh Đào

Phó phòng

KS Xây dựng cầu đường

3

TS.Nguyễn Thị Bích Hằng

Chuyên viên

Tiến sĩ vận tải

4

Ngô Hồng Phương

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

5

Trần Thị Minh Tâm

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

6

Hoàng Thanh Hải

Nhân viên

KS Địa chất

7

Võ Anh Tuấn

Nhân viên

KS Xây dựng cầu đường

8

Nguyễn Xuân Tùng

Nhân viên

KS Xây dựng cầu đường

9

Đồng Hoài An

Nhân viên

KS Xây dựng cầu đường

10

Lý Đức Vũ

Nhân viên

KS Xây dựng cầu đường

VIII

PHÒNG  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

1

Nguyễn Việt Triền

Phó phòng

KS kỹ thuật XD CTGT

2

Nguyễn Bá Phú

Nhân viên

Kỹ thuật địa xây dựng

3

Nguyễn Ngọc Tín

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

4

Lê Thành Lập

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

5

Bùi Quốc Trường

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

IX

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH

1

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng phòng

Kỹ sư cầu đường

2

Đặng Đình Tài

Phó phòng

Kỹ sư cầu đường

3

Lê Minh Lâm

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

4

Vũ Minh Tân

Nhân viên

Kỹ sư địa chất

5

Lê Văn Thu

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

6

Lê Cao Lộc

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

7

Võ Đình Điệp

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

8

Nguyễn Văn Minh

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

9

Bùi Văn Quang

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

10

Bùi Trọng Quân

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

11

Hoàng Văn Tân

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

12

Lê Trí Thức

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

13

Nguyễn Văn Tuấn

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

14

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

Nghiệp vụ

15

Đặng Thái Hành

Nhân viên

Thí nghiệm viên

16

Dương Văn Tánh

Nhân viên

Kỹ sư cầu đường

17

Huỳnh Anh Kiệt

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT

18

Đặng Thanh Hải

Nhân viên

KS kỹ thuật XD CTGT


Tin tức UTC2 JSC

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường nhựa tiến tiến của Hàn Quốc cho các tuyến đường bộ có quy mô giao thông thấp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Ngày 17/09/2021, công ty Cổ phần UTC2 thuộc sự quản lý trực tiếp bởi Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM (gọi tắt là UTC2) đã ký kết hợp tác với Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn quốc (KICT - Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology)

Hội thảo công nghệ

Lớp bồi dưỡng nâng cao Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP (Ngày 28-11-2019)

Nhằm giảm thiểu số ca tử vong và thương tích từ các vụ tai nạn giao thông đường bộ cho một số thành phố lớn đông dân trong thời gian 05 năm (2015-2019), Quỹ Bloomberg Philanthropies đã chọn thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ đánh giá một số tuyến đường bộ có nhiều rủi ro về mất an toàn giao thông