Tin tức UTC2 JSC

Thông báo về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP


Để đào tạo, bồi dưỡng cho CBNV, giảng viên Phân hiệu những kiến thức về đánh giá an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP và tiếp nối khóa đào tạo “Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP” được tổ chức tại Phân hiệu Trường ĐHGTVT Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 23-27/10/2018, Phòng KHCN&ĐN phối hợp với Khoa Công trình và tổ chức iRAP (The International Road Asessment Progamme)  tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao: “Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP”.

Kính mời tất cả CBNV Công ty quan tâm đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao “Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP”.

- Đơn vị chủ trì: Khoa Công trình Phân hiệu tại TP.HCM;
- Thời gian: 01 ngày, thứ 5 ngày 28/11/2019 (buổi sáng từ 8h30-12:30 và buổi chiều từ 13h30-14h30);
- Địa điểm: Hội thảo thư viện, Trung tâm Thông tin thư viện, Phân hiệu trường ĐH GTVT tại Tp.HCM, 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. HCM;
- Cơ quan đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận: Tổ chức iRAP;
- Nội dung: Phân tích và mã hóa phần mềm đánh giá an toàn giao thông theo tiêu chuẩn của iRAP cho 100 km đường khảo sát ở TP.HCM;
- Đối tượng: Các Sở, Ban ngành có liên quan tại Tp.HCM; CBNV và Giảng viên các bộ môn thuộc Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp. HCM; CBNV của Công ty Cổ phần UTC2. Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận (nếu đạt yêu cầu của iRAP).
- Nội dung chi tiết: 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Ngày 28/11/2019
Thời gian
8:30 Đăng ký
9:00 Giới thiệu
9:30 Tổng quan về các kiến thức trong khóa đào tạo trước cho người mới
9:50 Truy cập dữ liệu Việt Nam trên ViDA
10:30 Tiệc trà
11:00 Thực hành: Đăng ký sử dụng ViDA, đăng nhập và thực hành dữ liệu cá nhân
11:45 Thực hiện kiểm tra trên ViDA: cách kiểm tra ảnh hưởng của các thay đổi đối với thiết kế đường
12:30 Ăn trưa
13:30 Thực hành: Kiểm tra các dữ liệu cho từng trương hợp
14:15 Tổng kết khóa học
14:30 Kết thúc khóa học
 
Xin vui lòng đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng cho P.HCTH Công ty trước 15:00 ngày 26/11/2019 để tổng hợp đăng ký cho Nhà trường. 

Trân trọng kính mời tất cả CBNV Công ty quan tâm đăng ký tham gia./.Bài viết khác


Công ty tổ chức cho CBNV tham gia lớp thẩm tra an toàn giao thông đường bộ năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Taiyu Việt Nam

Thông báo tuyển dụng năm 2019 - Lần 1

Báo cáo chuyên đề Công nghệ kết cấu tường chắn, hầm của Công ty Reinforced Earth và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Cận cảnh trạm xe buýt 8,5 tỷ đồng, sang chảnh nhất trung tâm Sài Gòn và có nhà vệ sinh thông minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần UTC2

Tiếp và làm việc với Tập đoàn SUMITOMO - Nhật Bản

Công ty Cổ phần UTC2 tham gia gian hàng triển lãm các mô hình giải pháp phát triển thành phố thông minh

Hội thảo công nghệ

Lớp bồi dưỡng nâng cao Đánh giá xếp hạng sao cho các dự án đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của iRAP (Ngày 28-11-2019)

Nhằm giảm thiểu số ca tử vong và thương tích từ các vụ tai nạn giao thông đường bộ cho một số thành phố lớn đông dân trong thời gian 05 năm (2015-2019), Quỹ Bloomberg Philanthropies đã chọn thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ đánh giá một số tuyến đường bộ có nhiều rủi ro về mất an toàn giao thông

Dự án

Lễ khởi công xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh

Dự án cầu, đường bắc qua sông Sài Gòn kết nối hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, tổng kinh phí khoảng 370 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2021.